Medlemsansökan för Svensk Automation
* Företagets namn:
* Adress:
* Tel växel:
* Hemsida:
* Omsättning:
* Antal anställda (ungefär):
* Markera sektioner företaget vill vara med i (minst en)
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
Huvudkontaktperson
* Namn:
Företag(om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):
* Mail:
* Tel arbete:
Mobil:
* Sektion i föreningen att delta i (minst en).
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
Övriga kontaktpersoner
Kontakt 1
Namn:
Företag(om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):
Mail:
Tel arbete:
Mobil:
Sektion i föreningen att delta i (minst en).
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
Kontakt 2
Namn:
Företag(om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):
Mail:
Tel arbete:
Mobil:
Sektion i föreningen att delta i (minst en).
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
Kontakt 3
Namn:
Företag(om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):
Mail:
Tel arbete:
Mobil:
Sektion i föreningen att delta i (minst en).
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
Kontakt 4
Namn:
Företag(om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):
Mail:
Tel arbete:
Mobil:
Sektion i föreningen att delta i (minst en).
- Fastighetsautomation
- Industriautomation
- Processautomation
 
 
* Kort beskrivning av företagets verksamhet: