Kalendarium »
Aktuellt | Genomfört | Aktuellt internt | Tidigare internt

Hem
Sök
Om oss
About us
Bli medlem nu!
Nyheter
Medlemmar
Sektioner/Arbetsgrupper
Affärsvillkor
Lagar & regler
Kalendarium
Medlemsinterna sidor
Länkar
Pressmaterial
Samarbeten
Kontakt
Webbkarta

Genomförda aktiviteter

 Årsmöte med Lunch 20 Maj

Dag: måndagen 20 maj
Tid: kl 11.30 - 14.00 (ca) - inkl lunch
Plats: Branschkansliet Klara Norra Kyrkogata 31 STOCKHOLM

 

 

 

 OBS! Det kommer att vara Sektionsmöte FA före (kl 10.00) och IA+PA efter Årsmötet.
(Anmälan till sektionsmötena gör du på respektive sektionsmötes kallelse i kalendariet. )

Vänligen anmäl dig till Årsmötet med knappen nedan.
Anmäl dig även till respektive sektionsmöte - separata möten i kalendariet.

Agenda

Öppnande

 1. Val av mötesordförande jämte protokollförare
 2. Val av en justeringsman utöver mötesordföranden
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Förändringar på kansliet – Mats Holme tar över föreningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året, med resultaträkning och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelse
 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och suppleant för denne
 14. Val av valberedning
 15. Firmatecknare
 16. Övriga frågor
 17. Nästa möte
 18. Avslut

 I anslutning till mötet får vi en presentation av Ekomyndigheten om de regelverk som växer fram inom ramen för Ekodesign-direktivet. En översikt av andra aktuella regelverk görs av Lennart Uhlmann, Branschkansliet.
- Koll på läget på 60 min!

 Anmäl Dig på "knappen" nedan

     


  

 
FA-företag deltar som utställare vid Nordbygg 2018
Läs mer »


PA/IA-företag deltar som utställare vid itf Automationsdagar 2018
Läs mer »